Pro média

Velký Bratr se hravým způsobem snaží přiblížit účastníkům atmosféru dystopického světa, jak jej popsal George Orwell v románu 1984. Po dobu tří týdnů se účastníci na pozadí svých každodenních životů ocitnou ve fiktivním světě, kde Strana diktuje absurdní zákony, kde cenzura běží na plné obrátky a kde člověk nikdy neví, jestli mu někdo nedýchá na záda s bílou rukavičkou symbolizující likvidaci obyvatel. Hra si dává za cíl ukázat důležitost svobody. Vykresluje, jak by mohla vypadat represivní podoba státu a odpovídá na otázku, proč se má svoboda ve všech formách bránit.

Letošní ročník se snaží vykreslit svět, kde každý občan má své sociální skóre, podle kterého je určeno, co smí dělat, jak dobře placené práce vykonávat, kam může chodit nebo dokonce s kým se smí bavit. Jeho skóre roste, pokud čte národní tisk, pracuje pro Stranu nebo udává lidi ze svého okolí. Naopak skóre se snižuje, pokud porušuje i ty nejabsurdnější zákony, když se baví s kým nemá či použije dopravní prostředek, který mu nepřísluší.

Hra přináší neobvyklé zážitky z dosud nevídaných situací, evokuje pocit paranoie ze stále přítomných cizích očí či napomáhá uzavírat nová přátelství. Podstatným cílem je vykreslení dystopické atmosféry podobně ve světě. Upozorňuje, že ne vše je nemožná realita, a že podobné principy mohou vzniknout i v demokratické zemi. Věříme, že v hráčích vzbudíme představu o tom, jak by represivní státní systém mohl vypadat a podnítíme jejich zájem k tématům dotýkajících se omezování svobody. Hru však vytváříme striktně apolitickou. Jakékoliv paralely s minulou či současnou politickou scénou nejsou cílené.

Autorem hry je Tom Kocmi, který má mnohaleté zkušenosti s organizací velkých akcí podobného rázu v rámci spolku StopTime. Na realizaci hry se pak podílí tým mladých lidí, kteří hru připravují ve svém volném čase.

StopTime

Od roku 2009 spolek StopTime oživuje dění v oblasti podpory aktivního trávení volného času mládeže. Do organizování akcí se ročně zapojují desítky dobrovolníků, kteří se věnují přípravě a realizaci rozmanitých projektů zasahujících do široké škály zájmů. Podpora se týká především mladých ve věkové kategorii 15+. Rozšiřujeme okruh kulturních událostí a rozvíjíme možnost objevení či uplatnění skrytých dovedností.

Tisková zpráva - ke stažení zde


Organizátoři

Autor hry: Tom Kocmi
Na přípravách se podílejí: Bára Chovítová, Jackie Daniel’s, Monika Kocmánková, Víťa Novák, Barča Sobotková, Ondřej Soukup, Káťa Tomanová a mnoho dalšíchHru pořádá spolek StopTime ve spolupráci:


Kontakt: stoptime@email.cz
StopTime, z.s., IČ: 05555728, Mládežnická 148/IV, Jindřichův Hradec, 37701
Všeobecné obchodní podmínky