Úvodní příběh

Na starý svět je zakázáno vzpomínat, starý svět je zapomenut, starý svět neexistuje. Ten svět, ve kterém lidé žili v přebytku a užívali si bujarého života. Neměli potřebu se vázat, žili sobecký život a dopovali se chemikáliemi jen proto, aby byli v klidu nebo zhubli, měli energii a tak podobně. Spotřební společnost zavinila to, že vzduch se velmi rychle znečišťoval, že se všechny pralesy postupně vykácely a že původně čisté, modré oceány se zaplnily odpadem. Nikdo nemyslel na budoucnost. Nikdo nečekal, že zkáza přijde tak rychle.

Vše začalo epidemií resistentních bakterií. Tento rychlý a nečekaný proces naprosto zdecimoval populaci. Poté zákonitě následoval obrovský kolaps hospodářství. Nebylo dost jídla pro všechny. Nastaly hladomory a začalo se válčit o úrodnou půdu. Nakonec lidstvo postihl třetí trest. Ten zapříčinil, že lidé přestali být schopni počít děti.

Brzy si lidé uvědomili, že je to trest za jejich dřívější chování. Netrvalo dlouho a začali se kát. Čím dál tím více jich začalo chodit na mše Velkého Bratra. Začali dodržovat jeho přísný životní řád, v němž byla individualita považována za hlavní zdroj neštěstí, v němž je jedinec z pohledu společenství a prospěchu celku postradatelný a kde žena je muži nadřazená, neboť je pro komunitu důležitější. Jeho víra se rychle šířila Blahónií. V rekordně krátkém čase se všichni sjednotili pod jeho vírou v jednu velkou a stabilní komunitu. Právě víra ve Velkého Bratra dodává všem lidem sílu a naději, že tato doba temna brzy skončí a otevře se cesta světlejším zítřkům. Bohužel ne každý je ochoten přijmout změnu k lepšímu. Stále jsou zde někteří, kteří by chtěli návrat ke staré nefunkční společnosti, kde byl každý člověk sobecky svobodný a rovnoprávný.

Mapa světa

Naše milovaná Blahónie sousedí na jihu s Apátií, zemí, která je naším odvěkým nepřítelem. Na severní hranici můžete nalézt našeho jediného spojence Erózii. Takto byl svět rozdělen od nepaměti a nikdy tomu nebylo jinak. Hlavním městem Blahónie je město Jindřichův Hradec, ač není nejlidnatějším městem země.