O hře

Velký Bratr se snaží přiblížit účastníkům atmosféru dystopického světa motivovanou nejenom románem 1984 George Orwella. Po dobu tří týdnů se účastníci na pozadí svých každodenních životů ocitnou ve fiktivním světě, kde Strana diktuje absurdní zákony, kde cenzura běží na plné obrátky a kde člověk nikdy neví, jestli mu někdo nedýchá na záda s bílou rukavičkou symbolizující vaporizaci obyvatel. Hra není nikterak politicky zaměřená, ale dává si za cíl ukázat důležitost svobody. Vykresluje, jak by mohla vypadat represivní podoba státu, a odpovídá na otázku, proč se má svoboda ve všech formách bránit.

Vlastiskóre

Každý občan Blahónie má sociální skóre mezi nulou a pětkou, které udává jeho sociální status. Čím menší skóre má, tím přísnější jsou pro něj zákony, může vykonávat jen méně placené profese (herní funkce), nesmí se pohybovat do určitých míst nebo dokonce komunikovat s občany s výrazně vyšším skóre. Pokud občan plní požadavky Strany, dodržuje zákony, čte národní tisk a vyjadřuje se ke Straně pochvalně, tak jeho Vlastiskóre stoupá. Naopak za porušování zákonů, stýkáním se s lidmi s nízkým skóre či za kritiku Strany mu Vlastiskóre klesá.

Cíl hry

Hra probíhá tři týdny na pozadí každodenního života účastníků a má dvě roviny: reálnou ve skutečném světě a online na webové aplikaci Systém, která reprezentuje sociální síť vládnoucí Strany. Hráči se ocitají ve fiktivním světě, kde platí absurdní zákony, musejí si dávat pozor na jazyk a kdykoliv je může někdo chytnout a vyslechnout, jestli jsou věrní Straně nebo pracují pro odboj. Všichni veřejně vystupují jako členové Strany, odbojáři pak tajně narušují chod Strany a naopak straníci se pokoušejí infiltrovat odboj.
Cílem hráčů je zjistit, kdo pracuje pro Stranu, kdo pro odboj a společnými silami eliminovat členy z nepřátelské frakce.

Průběh hry

Hra z velké části probíhá online uvnitř Systému. Postupně získáváš vyšší Vlastiskóre a postupuješ v hierarchii Strany, kde získáváš postupně nové možností jako psaní propagandistických příspěvků, odposlouchávání cizích online konverzací, cenzurování cizích zpráv, domlouvání skutečných srazů, intrikování s ostatními hráči až nakonec jako ministr lásky vydáváš příkazy k eliminaci občanů či dokonce řídíš dění celé země a vydáváš nové zákony. Současně zde eskaluje příběh, který dokresluje dystopickou atmosféru. Těšit se můžeš na mnoho zvratů, mocenské boje i zákežnosti vládnoucí Strany na svých obyvatelích.
Souběžně s tím hra probíhá i v reálném světě. Kde tě může kdykoli kdokoli tajně někdo vyfotit, že porušuješ některý ze zákonů Strany a tuto fotografii nahrát do Systému. Nebo se můžeš pokusit někoho chytnout a vyslechnout či jej dokonce eliminovat ze hry (vaporizovat). Chytání probíhá tak, že si vezmeš bílou rukavičku, zjistíš si, kde se dotyčný nachází (ať už pomocí jeho harmonogramu nebo podle GPS lokace). Počkáš si na něj a následně jej chytneš. Výslech následně proběhne tak, že ti druhý hráč ukáže gesto frakce, pro kterou pracuje, ty si jej vyfotíš, nahraješ fotku do Systému a zvýší se ti Vlastiskóre.
Všechny interakce v reálném světě probíhají na přátelské úrovni, zatímco uvnitř Systému se můžeš těšit na zákeřné herní zvraty, podlé zrady a další dystopické prvky.

Hru si můžeš užít jak v reálném světě (chytáním hráčů, užíváním si paranoi, že tě někdo sleduje či udáváním ostatních hráčů), tak online v Systému (kontrolováním a koordinováním jiných hráčů, psaním článků, odposloucháváním, cenzurou atp.). Není tedy nutnou podmínkou, aby v tvém okolí někdo hrál ač to přidává hře další rozměr. Jsou však i hráči, kteří hru hrají pro paranoiu a snaží se přežít, jiní ji zase hrají převážně online.