Pravidla hry

Pokud chceš vědět, jak hra probíhá, přečti si prvně průběh hry. Upozorňujeme, že pravidla se do spuštění hry můžou pozměnit.

Z pravidel můžeš mít pocit, že hra se odehrává pouze v reálném světě, to však není pravda. Hra probíhá podobnou měrou i online (dokonce lze hrát kompletně online bez chytání, ač reálná složka hry je stále velmi podstatná - jeden z herních pilířů je vytváření komunity). Pravidla hry se však primárně týkají hraní v reálném světě.

Všeobecná pravidla

 • (1.1) Hra začne v sobotu 04:00 14. 3. 2020 a skončí o tři týdny později 03:00 4. 4. 2020 (konec je v ranních hodinách, tedy poslední den se téměř nehraje).
 • (1.2) Hry se můžeš účastnit, pokud ti k prvnímu dni hry bylo 15 let. Hru hrají převážně studenti středních a vysokých škol.
 • (1.3) Do hry se musíš registrovat pod svým skutečným jménem.
 • (1.4) Hry se můžeš zúčastnit zadarmo jako pasivní proletář nebo zaplatit vstupné (198.4 Kč) a hrát hru naplno (dále označován jako "občan"). Po registraci zdarma se staneš proletářem (pasivním hráčem) a můžeš objevovat herní svět. Pasivní hráči mají jen velmi omezené možnosti uvnitř Systému a neúčastní se akcí ve skutečném světě.
 • (1.5) Hra ve skutečném světě není omezená na konkrétné města avšak nejvíce interakcí budeš mít s hráči z tvého okolí. Pokud v tvém okolí nehraje mnoho hráčů, Systém ti bude generovat herní eventy do tvého okolí (uvidíš cizí výslechy a sabotáže) a budeš se moci stát informátorem pro ostatní.
 • (1.6) Necháváme si možnost změny pravidel během hry pouze pro případ nutnosti.
 • (1.7) Hra je apolitická a není povoleno propojovat hru se současnou politickou scénou či využívat prostředí hry na propagaci událostí, webů, produktů a dalších služeb třetích stran bez povolení organizátorů.

Bezpečnostní pravidla

 • (2.1) Nejdůležitější pravidlo: Vše, co se odehrává v reálném světě musí probíhat na přátelské rovině, žádné podrazy a balancování v šedé zóně nebude tolerováno. Naopak online uvnitř Systému očekávej všemožné podlosti a zvraty, zejména pro vykreslení dystopické atmosféry. Pravidlo se lidově v larpové komunitě označuje "nebuď blbec".
 • (2.2) Je přísně zakázáno jakékoliv fyzické nebo psychické napadání hráčů.
 • (2.3) Hráči během hraní musí dodržovat zákony ČR nebo země, kde se nachází a míst, kde se pohybují (domovní řády, ...). Jakékoli herní akce, které uděláš při porušení těchto zákonů či pravidel zneplatňují tvou herní akci.
 • (2.4) Hraním hry je zakázáno narušovat průběh neherních událostí pro nehráče (kulturní akce, vyučování, porady ...).
 • (2.5) Ve hře se snažíme co nejrealističtěji vykreslit ponurou dystopii, proto hru musíme moderovat a organizátoři mají ve všech rozepřích poslední slovo.
 • (2.6) Za porušení pravidel mohou organizátoři udělit tresty v různém rozmezí. Avšak doufáme, že to nebude potřeba. Nejmírnější tresty budou ve formě napomenutí, dočasného odpojení od Systému, omezení funkcionalit v Systému, strhnutí vítězných bodů či zvýšením odměny za vaporizaci.
 • (2.7) Necháváme si právo k vyřazení hráče ze hry bez nároku na vrácení vstupného či doživotního zákazu hraní pro extrémní případy. Zejména fyzické a psychické napadení nebudeme tolerovat. Avšak věříme, že stejně jako v minulých letech se k tomuto trestu nebudeme muset uchýlit.
 • (2.8) Organizátoři nemají za konání hráčů zodpovědnost.

Frakce

Ve hře každý hráč pracuje buď pro Stranu nebo pro odboj. Frakce je náhodně přiřazena na začátku hry. Z pohledu herních mechanismů není mezi frakcemi rozdíl (ani jedna frakce nemá něco, co by druhá neměla nebo nemohla dělat). Cílem každého hráče je přežít do konce hry a pomoci vyhrát své frakci. Každý hráč přidává své frakci vítězné body podle své aktivity. Navíc regenti mohou schvalovat nařízení, které přidají další vítězné body jedné z frakcí.

 • (3.1) Přidělenou frakci si hráč nemůže změnit a je jí oddaný (mohou však přijít herní zvraty umožňující změnu).
 • (3.2) Není povoleno napomáhat nepřátelské frakci k vítězství.
 • (3.3) Vyhrává frakce, jejíž součet vítězných bodů bude po skončení hry větší.
 • (3.4) Občané, kteří si do konce druhého herního týdne nenahrají profilovou fotografii nebudou započítáni k vítězství své frakce.

Systém (online část hry)

 • (4.1) Systém je velmi rozsáhlý a jednotlivé funkcionality se odkrývají během hry.
 • (4.2) Pokyny uvnitř Systému jsou součástí pravidel (týkají se spíše drobných upřesnění).
 • (4.3) Co se ti zobrazuje v Systému je pouze pro tebe a není povoleno to ukazovat nikomu třetímu. Zejména se nesmí takto něco dokazovat (např. svojí frakci) či prozrazovat herní překvapení a zvraty, které jsou v Systému připravené.
 • (4.4) Je zakázáno používat scripty a boty k přístupu do Systému. Stejně tak se pokoušet nabourat Systém (toto považujeme za hrubé porušení pravidel).
 • (4.5) Uděláme vše pro to, aby nedošlo k výpadkům serveru (ať již interní chybou nebo pokusem z vnější). Za případné škody či omezení neručíme.
 • (4.6) Skupinové online konverzace týkající hry by se měly odehrávat uvnitř Systému a nikoli na jiných platformách (FB, slack, ...). Trestat to nechceme, ale je to proti duchu hry, kde si nikdo nemůže být jistý, jestli není kontrolován.

Herní styly

Během hry můžeš být chycen a chytat ostatní hráče, pro větší kontrolu nad akcemi jsou ve hře tři styly hry:

 • Hraju online - ty nemůžeš nikoho chytat a nikdo nemůže chytat tebe.
 • Hraju rekreačně - můžeš chytat a být chycen/a pouze od 7:00 do 19:00.
 • Hraju standardně - hraješ po celou dobu.
 • Hraju naplno - můžeš chytat ostatní hráče hrající naplno i v neveřejných budovách (viz pravidla o chytání).

 • (5.1) Přepínat mezi styly půjde pouze do spuštění vaporizací. Změna platí až od následujícího dne.
 • (5.2) Občan, který hraje rekreačně přidává své frakci pouze tolik vítězných bodů, jako by byl vaporizovaný.
 • (5.3) Všechny styly jsou reciproční, tedy naplno hraješ jen s hráči, co hrají naplno a s těmi, co hrají standardně hraješ standardně i když sám hraješ naplno. To také znamená, že kdo hraje rekreačně hraje tak se všemi hráči. Informace bude viditelně na profilu každého hráče.

Harmonogram a GPS

Během hry můžeš vyplňovat svůj harmonogram, kde se budeš nacházet. Můžeš si také aktivovat GPS sledování, které občasně během interakcí se Systémem sleduje tvou polohu.

 • (6.1) V Systému píšeš svůj harmonogram a uvádíš, kde se pohybuješ. Rozsah harmonogramu je zcela na tobě, ale je zakázáno zde lhát či mlžit.
 • (6.2) Přestože je cílem hry navodit paranoiu z neustálého dohledu, tak s těmito informacemi nakládáme velmi důsledně: Informace vidí pouze hráči, kteří je ke hře potřebují (například na tebe mají misi) a po skončení hry budou všechny informace o poloze a harmonogramy kompletně smazány. GPS polohu nemusíš mít aktivní. Ale je zakázáno o GPS poloze lhát.
 • (6.3) GPS poloha je vždy zaokrouhlená na několik desítek metrů a odesílá se na server pouze během tebou nastavených hodin.
 • (6.4) Webová stránka nemá pasivní režim sledování, poloha je tedy odesílána jen když máš otevřený Systém.

Důkazní fotografie

Jeden z hlavních herních principů je pořizování důkazních fotografií.

 • (7.1) Důkazní fotografie jsou tří druhů: porušování zákonů (foto, kde je zákon porušován), výslechy (gesto frakce) či vaporizace (ruce nahoře).
 • (7.2) Do Systému smíš nahrát pouze důkazní fotografie, které jsi vyfotil/a ty a nejsou nijak upravovány, aby šly použít vícekrát nebo falšovaly důkaz.
 • (7.3) Nelze využít fotografii výslechu nebo vaporizace jako porušení zákonů.
 • (7.4) Fotografie je platná pouze v den pořízení, musíš ji tedy nahrát do Systému do třetí hodiny ranní druhého dne (blahonijské půlnoci).

Pravidla chytání hráčů

Abys někoho mohl/a vyslechnout nebo vaporizovat (vaporizační mise ti prvně musí být zadaná v Systému), tak jej prvně musíš najít v reálném světě a následně se jej dotknout s řádně nasazenou bílou rukavičkou. Chytání má několik pravidel (fotit porušování zákonů lze bez omezení):

 • (8.1) Chytnout někoho můžeš pouze pokud máš bílou rukavičku nasazenou na ruce (symbolizuje zbraň) a máš odznak Strany viditelně na prsou.
 • (8.2) Chytá se zejména ve veřejně přístupných prostorách. Omezení na neveřejné prostory:
  1) v neveřejných budovách určených k bydlení (obytné domy, VŠ koleje, internáty ...) není povoleno chytat.
  2) v neveřejných prostorách (školy, pracoviště, ...) se chytat také nesmí. Avšak hráči mohou v harmonogramu označit, že "hrají naplno" a povolit ostatním, že je v neveřejných prostorách mohou chytat, pokud získají legitimní přístup do budovy (obytné budovy z předchozího bodu jsou i nadále mimo hru). Pouze hráči, kteří hrají naplno, mohou chytat v těchto neveřejných prostorách.
 • (8.3) V momentě chytnutí je ve stejné místnosti maximálně 6 lidí (i nehráčů a včetně chytajícího a chyceného). V otevřených prostorech se počítají lidé v okolí minimálně 15 metrů. Chytání by mělo probíhat na odlehlých místech.
 • (8.4) Pokud se hráči chytnou navzájem a opravdu nelze určit, kdo byl první, pak vyhrává občan s vyšším Vlastiskóre (lze ukázat Vlastiskóre v Systému na všechna desetinná místa. V případě nerozhodnosti nebo nemožnosti ukázat Vlastiskóre v Systému, platí obě chycení).
 • (8.5) Chytání konkrétní osoby se nesmí účastnit více jak 3 občané.
 • (8.6) Po chycení lze provést několik akcí naráz (nic, výslech, vaporizace). Chycený hráč se musí podrobit výslechu či vaporizaci, pokud bylo chycení platné.
 • (8.7) Po chycení se útočník a chycený hráč nesmí vzájemně v následujících 10 minutách chytnout.
 • (8.8) Chytnout lze někoho i bez důvodu a neprovést žádnou akci (toto je možnost obrany tím, že tě útočník nesmí následujících 10 minut chytnout).
 • (8.9) Je zakázáno bránit hráči v pohybu (nelze někoho zadržovat než nastanou podmínky k jeho chycení).
 • (8.10) Než dojde k vyfocení fotografie: chycený ani útočník nemohou chytnout nikoho dalšího. Navíc chycený nemůže být chycen někým třetím (útočník ano, proto není rozumné chytat ve skupince).
 • (8.11) V případě patové situace, kdy útočník se již prozradil, oběť jej uviděla, dokáže jej identifikovat a je v prostoru, kam útočník nemůže (za dveřmi, které jsou zamčené ... nezapomeň na zákaz blokování lidem v pohybu), tak oběť může navrhnout vzájemné neútočení na dobu 10 minut. Lovec příměří musí přijmout, pokud neexistuje způsob, jak by mohl oběť chytnout ani v případě, že by zůstala stát na stejném místě alespoň 10 minut.
 • (8.12) V případě komplikací věříme, že se hráči dokáží domluvit na přátelské úrovni a s klidnou hlavou. Argumentujte racionálně a s tím, že je to pouze hra. Pokud by se situace začala vymykat kontrole, ukončete interakci (můžete říct "rudá stop"), rozlučte se a konflikt se dořeší následně s organizátory přes Systém, kde bude k dispozici několik nehrajících organizátorů.
 • (8.13) Pokud vznikne vaporizační fotografie, bude vaporizace brána jako platná.
 • (8.14) Nesmí se chytat občany v okolí 300 metrů od herních shromáždění půl hodiny před začátkem a půl hodiny po rozpuštění občanů domů.

Výslech

 • (9.1) Po úspěšném chycení ti hráč na prsou ukáže gesto Strany, nebo gesto odboje, podle toho pro koho pracuje. Ty jej vyfotíš a fotku nahraješ do Systému.
 • (9.2) Chycený může lhát a ukázat gesto druhé frakce. Lhaní však může způsobit, že tě vaporizuje občan z tvé frakce.
 • (9.3) Platná jsou pouze dvě gesta:
  Gesto Strany - svislá napnutá ruka před hrudí
  Gesto odboje - pěst na hrudi

Vaporizace

 • (10.1) Zhruba během první třetiny hry nelze nikoho vaporizovat (vaporizační mise se začnou objevovat až zhruba na konci prvního herního týdne). Během druhé třetiny hry se vaporizuje mírně a k nejvíce vaporizacím dojde právě během poslední třetiny hry.
 • (10.2) Nelze vaporizovat, pokud nemáš zadaný cíl v Systému.
 • (10.3) Smíš někoho vaporizovat, pokud máš udržovaný harmonogram či aktivní GPS lokaci.
 • (10.4) Po platném chycení jako důkaz musíš pořídit fotografii s tvým cílem, jak se ti vzdává (má ruce nahoře a kouká do foťáku).
 • (10.5) Tvojí vaporizací končí pro tebe aktivní část hry. Nadále však v Systému můžeš vykonávat herní akce, pouze nepůjde psát příspěvky, komentáře, zprávy a vykonávat akce, kde ostatní hráči vidí, kdo je udělal (jsi defakto mrtvý/á). Během hry můžeš získat anonymní profil (Systémová funkce), za který můžeš psát komentáře i po vaporizaci.
 • (10.6) Vaporizovaný hráč nesmí sdělovat informace o tom, kdo jej vaporizoval a jak to probíhalo.
 • (10.7) Vaporizovaný nesmí vykonávat v reálném světě žádné herní akce (udávání, výslech, vaporizace, ..). Může však navštěvovat herní shromáždění.
 • (10.8) Pokud někoho vaporizuješ, ujisti se, že je všechno v pořádku.

Osobní údaje

 • (11.1) Přestože je hra založená na narušování soukromí, bereme všechny osobní informace, zejména harmonogramy a GPS polohu, a jejich ochranu velmi vážně, a proto budou zpracovávány pouze v rámci hry a v souvislosti s ní a zpřístupněny výhradně pro hráče, kteří je potřebují k hraní hry. Nejpozději do 24 hodin od skončení hry budou tvé harmonogramy a GPS smazány. Pro potřeby dalších ročníků si ponecháme pouze nutné osobní údaje zadané v registraci (jméno, e-mail, rok narození). Dále na tvůj email je navázán tvůj herní profil (zejména vyznamenání získaná z předchozích let).
 • (11.2) Účastí ve hře dáváš souhlas k tvému focení jinými hráči a zpřístupnění těchto fotografií v rámci herního Systému (případné nevhodné fotografie na požádáni skryjeme).
 • (11.3) Vše, co nahraješ či napíšeš do Systému se stává součástí hry a může být v rámci hry zpřístupněno ostatním. To se vztahuje i na zprávy napsané jiným hráčům v rámci hry, které mohou být čteny třetími hráči (toto je podrobněji vysvětleno v Systému u zpráv).
 • (11.4) Osobní údaje zpracováváme dva roky od skončení poslední hry, které ses účastnil. Automaticky smažeme všechny tvé osobní údaje (email, jméno a rok narození), pokud se nezúčastníš dvou po sobě jdoucích ročníků hry. O dřívější smazání můžeš požádat. Smazáním osobních údajů dojde ke smazání tvého herního profilu.
 • (11.5) K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. K jednoduchému přehledu přístupů webu využíváme Google Analytics (nesdílíme žádná osobní data). Používáním webu s jejich používáním souhlasíš. K lingvistické analýze využíváme služeb projektu Karlovy Univerzity LINDAT/CLARIAH-CZ (LM2018101).
 • (11.6) Důkazní fotografie, na kterých jsi zachycen/a, slouží pouze pro účely současného ročníku a nebudou bez tvého povolení nikde mimo Systém letošního ročníku zveřejněny.
 • (11.7) Tvoje osobní údaje neposkytneme ani nepředáme žádné třetí osobě (s výjimkou zpřístupnění v rámci hry).
 • (11.8) Je zakázáno si ukládat, agregovat či šířit osobní údaje hráčů mimo Systém.
 • (11.9) Tvoje údaje, které poskytneš, bude v rámci hry zpracovávat a spravovat její organizátor - StopTime, z. s., IČ: 05555728 sídlo: Mládežnická 148/IV, 37701 Jindřichův Hradec. Svou registrací do hry nám uděluješ souhlas ke zpracování údajů, které uvedeš v rámci registrace, nebo uvnitř Systému.
 • (11.10) Tvůj souhlas je tedy důvodem pro zpracování osobních údajů a přístupu dovnitř Systému; ty svůj souhlas můžeš kdykoliv odvolat. Náš kontaktní e-mail pro tento účel je info@velky-bratr.cz.
 • (11.11) Odesláním registrace ke hře potvrzuješ, že ses s těmito pravidly a zásadami ochrany osobních údajů seznámil a souhlasíš s nimi.
 • (11.12) Anonymizovaná data o aktivitě hráčů, anonymizované příspěvky v Systému a další informace nepřiřaditelné ke konkrétní osobě využijeme v přípravě a zlepšení dalších ročníků.
 • (11.13) Právní náležitosti, které nejsou definovány či zmíněny výše se řídí obecnými zásadami zpracování osobních údajů spolkem StopTime.

Závěrem

Ač se to nebude zdát, tak organizátoři nezasahují do vývoje hry ani vítězství frakce. Pouze nad hrou dohlížejí, odpovídají na dotazy, řeší problémy a dokreslují příběh. Za různými rozhodnutími či herními eskalacemi stojí vysoce postavení hráči (kteří to mohli i nevědomky aktivovat svojí činností). Pokud máš jakýkoliv dotaz, můžeš využít fórum uvnitř Systému nebo nám napsat email na info@velky-bratr.cz